အင္တာနက္မွရွာေဖြနည္းမ်ား

Go down

အင္တာနက္မွရွာေဖြနည္းမ်ား Empty အင္တာနက္မွရွာေဖြနည္းမ်ား

Post  itcrazy on Sun Apr 17, 2011 5:01 am

အင္တာနက္မွရွာေဖြနည္းမ်ား Funny_comp4

ip-1) "+" ကို ကိုယ္အဓိကလိုခ်င္တဲ႔ အေရးၾကီးဆံုးၿဖစ္တဲ႔ keyword ရဲ႕ေရွ႕မွာ ထည္႔ေပးရပါတယ္ ဒါမွသာ မလိုအပ္ပဲ Related index မ်ားကို ရွာေဖြၿခင္းမွ ေရွာင္ရွားနိုင္ၿပီး page index အားလံုးမွာ မိမိသတ္မွတ္ေပးထားတဲ႔ Keyword ပါကို ပါရမည္ဟု ေစခိုင္းလိုက္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္

(သတိထားရမွာကေတာ႔ + ႏွင္႔ keyword ၾကားတြင္ space bar မၿခားရပါ)


Tip-2)"-" အင္တာနက္မွ ရွာေဖြရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံမွာ မိမိ ရွာေဖြေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင္႔ တိုက္ဆိုင္ ဆီေလွ်ာ္ၿခင္းမရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကန္႔လန္႔ ကန္႔လန္႔ ပါ၀င္ေနေလ႔ရွိပါတယ္ ၿမန္မာဘာသာ စကားႏွင္႔ ရွာေဖြရာတြင္ ပိုမိုသိသာစြာ ၾကံဳေတြ႔ရတာကို ေတြ႔ရပါတယ္ "-"ကိုေတာ႔ ကိုယ္မလိုခ်င္တဲ႔ keyword ပါတဲ႔ webpage မ်ားကို ခ်န္လွပ္ခဲ႔ဖို႔ ခိုင္းလိုက္တာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္


Tip-3) keyword တစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ပဲ phrase စကားစု၊အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ရွာေဖြလိုတဲ႔အခါမွာ double quotation " " ကိုအသံုးၿပဳရပါတယ္ ဒါမွသာ SEO မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ စကားစု ပါ၀င္တဲ႔ web page မ်ားကိုသာလွ်င္ ေဖာ္ၿပေပးနိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္

ဥပမာ- " somebody dream about you every single night"

result အေနနဲ႔ ကေတာ႔ " somebody dream's about you every single night" ပါရွိတဲ႔ webpage မ်ားကိုသာ ေဖာ္ၿပေပးပါလိမ္႔မယ္


Tip4) Tilde(~) ဆိုတဲ႔ သေကၤတ ဟာ သခ်ၤာဘာသာရပ္မွာ အနီးစပ္ဆံုး approximately ဆိုတဲ႔ သေဘာေဆာင္တယ္ဆိုတာ အမ်ားသိၿပီးၿဖစ္ပါတယ္ ဒီ operator ကိုအသံုးၿပဳၿပီးေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္ေသာ web page မွန္သမွ်ကို ရွာေဖြခ်င္တဲ႔အခါတြင္ အသံုးၿပဳနိုင္ ပါသည္

ဥပမာ computer~hacks

ဟုရွာေဖြလွ်င္ hack ႏွင္႔ဆင္တူ ဆက္ႏြယ္ေသာ web page စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေဖာ္ၿပေပးပါလိမ္႔မယ္


Tip-5) စကားစု(phrase) မ်ားႏွင္႔ စကားလံုးမ်ားကို တြဲဖက္အသံုးၿပဳလိုတဲ႔ အခါမွာေတာ႔ +,-" " သေကၤတ ပံုစံၿဖင္႔ ရွာေဖြနိုင္ပါတယ္

ဥပမာ- +"The others"+ house-ghost

ဒါဆိုရင္ေတာ႔ Search Engine ကို The others ဆိုတဲ႔ စကားစုပါရမယ္ house ဆိုတဲ႔ စကားလံုးလဲ ပါရမယ္ ghost ဆိုတဲ႔ စကားလံုးမပါ၀င္တဲ႔ webpage မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရွာေဖြ ခိုင္းလိုက္တာပဲ ၿဖစ္ပါ တယ္


Tip-6)အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြရာတြင္ stop words လို႔ေခၚတဲ႔ a,an,by,the,be အစရွိေသာ စကားလံုးမ်ား ဟာ အဂၤလိပ္စာတြင္ မၾကာခဏအသံုးၿပဳေလ႔ ရွိတဲ႔အတြက္ ဒီစကားလံုးမ်ားကို ထည္႔သြင္းရွာေဖြၿခင္းၿဖင္႔ ထိ ေရာက္ မႈ႔ မရွိတဲ႔အၿပင္ ရွာေဖြမႈ႔ အခ်ိန္ကို ပိုမိုၾကန္႔ၾကာေစပါတယ္ ဥပမာ အားၿဖင္႔ the personal firewall ဟုထည္႔သြင္းရွာေဖြလိုက္တဲ႔ အခါမွာ "the" ဟာ web page တိုင္းတြင္ပါ၀င္ နိုင္ေသာ စကားလံုးၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ ရွာေဖြခ်ိန္ကို မလိုအပ္ပဲ ၾကာၿမင္႔ေစပါတယ္ ဒီေတာ႔ stop words ကို ရွာေဖြရာတြင္ အသံုးမၿပဳပဲ ဖယ္ထားသင္႔ပါတယ္

Tip-7)လိုအပ္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ ရွာေဖြတဲ႔ အခါမွာ မိမိလိုခ်င္တဲ႔ file type အမ်ိဳးအစားကို "filetype:" ဆိုတဲ႔ syntax အသံုးၿပဳၿပီး တစ္ခါတည္း သတ္မွတ္ရွာေဖြ ခိုင္းနိုင္ပါတယ္

ဥပမာ - "Search Engine"filetype:pdf


Tip-8)ကိုင္ပိုင္ ၀က္ဆိုဒ္၊ဘေလာ႔ ရွိသူမ်ားအေနၿဖင္႔ မိမိ ဆိုဒ္အား မည္သည္႔ ဆိုဒ္ ဘေလာ႔မွ လင္႔ ထားသလဲ သိလိုလွ်င္ link: ဆိုတဲ႔ syntax ကိုအသံုးၿပဳနိင္ပါတယ္


Tip-9) word,term or phrase တစ္ခုခုရဲ႕ means ကိုသိလိုတဲ႔ အခါမွာ "define:" ဆိုတဲ႔ syntax ကိုအသံုးၿပဳၿပီး ရွာေဖြနိင္ပါတယ္

ဥပမာ- define:NASA

result အေနနဲ႔ကေတာ႔ NASA ရဲ႕ means "National Aeronautics and Space Administration" အၿပင္ NASA ဆိုတဲ႔ စကားလံုးႏွင္႔ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား ကိုပါ ရွာေဖြေပးပါလိမ္႔မယ္

Tip-10)ebook မ်ား၊software မ်ား ၊mp3 သီခ်င္းမ်ား ကို ေဒါင္းလုပ္ခ်ရန္ ရွာေဖြရာတြင္ Index of/SEO/books ဆိုတဲ႔ syntax ပံုစံအတိုင္းရွာေဖြနိုင္ပါတယ္


Tip-11) အင္တာနက္မွ မိမိ ႏွစ္သက္သေဘာက်တဲ႔ song lyric မ်ားကို ေအာက္ပါ operator ကို အသံုးၿပဳၿပီး ရွာေဖြနိုင္ပါတယ္

ဥပမာ - “Friday I am in love” lyrics

အၿခား အသံုးၿပဳနိုင္တဲ႔ Advanced Operators မ်ားကေတာ႔...
" cache:",
" related:" ,
" info:" ,
" stocks:" ,
" site:" ,
" allintitle: " ,
" intitle:" ,
" allinurl:" ,
" inurl:" ,
" safesearch:" စသည္တို႔ ၿဖစ္ၾကပါတယ္..။

itcrazy
itcrazy
mmt technician
mmt technician

ေရးသားခ်က္မ်ား : 86
မွတ္ပံုတင္ေသာေန ့ : 2011-02-08
ေနထိုင္ေသာနိဳင္ငံ : ထိုင္း

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum